ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΗΤΩΔΗ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ

σε εξέλιξη

Το Ιόνιο Πέλαγος φιλοξενεί πολλά θαλάσσια θηλαστικά μεταξύ τους και τα κητώδη, δηλαδή φάλαινες και δελφίνια, τα οποία σε μεγάλο βαθμό είναι άγνωστα στο κοινό και στους επισκέπτες. Στόχος του έργου είναι να ενημερώσει το ευρύ κοινό και τους σχετικούς ενδιαφερόμενους για την παρουσία κητωδών στο Ιόνιο Πέλαγος, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας της περιοχής και αυξάνοντας την αποδοχή για τα μέτρα προστασίας τους. Η ιδιαίτερα υψηλή ποικιλία κητωδών στο Ιόνιο είναι ευρέως άγνωστη τόσο στους ντόπιους όσο και στους πολυάριθμους τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή, ενώ υπάρχει έλλειψη σχετικού υλικού και εκστρατειών για όλα αυτά τα είδη στα Ιόνια Νησιά μέχρι σήμερα.

Στο πρώτο στάδιο του έργου, η οργάνωση «Αρχιπέλαγος-περιβάλλον και ανάπτυξη» θα δημιουργήσει ένα φυλλάδιο για τη βιοποικιλότητα των κητοειδών στην περιοχή μαζί με μια αφίσα, προκειμένου να ενημερώσει τους ντόπιους και τους επισκέπτες για την ύπαρξη αυτών των μεγάλων θαλάσσιων θηλαστικών και πώς να αλληλεπιδρούν μαζί τους, εάν τα συναντήσουν στην ανοιχτή θάλασσα.

This map is loading. if you can still see this message after a while you may have javascript turned off.