Μείωση-Επαναχρησιμοποίηση-Ανακύκλωση-κομπόστ, Ευαισθητοποίηση και Εκπαίδευση, «Χωρίς πλαστικό»

Η κακή και μη βιώσιμη διαχείριση αποβλήτων σε ορισμένα από τα νησιά του Ιονίου έχει αποτελέσει πολλές φορές είδηση σε εθνικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης. Για διάφορους λόγους τα συστήματα που χρησιμοποιούνται επίσημα από τις αρχές και οι πρακτικές που ακολουθούνται δεν είναι καθόλου σύγχρονες και επαρκείς, έχοντας σε ορισμένες περιπτώσεις σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Ευτυχώς, η ευαισθησία των πολιτών σε πολλά μέρη αυξάνεται σε άνοδο και πολλές ενεργές πρωτοβουλίες προωθούν την αλλαγή προς τη σωστή κατεύθυνση.

Για αυτό το θέμα έχει νόημα να στοχεύουμε σε ριζικές αλλαγές. Θα αναζητήσουμε ευκαιρίες για την υποστήριξη αποτελεσματικών ομάδων που μπορούν να προωθήσουν τη μείωση του όγκου των αποβλήτων, την επαναχρησιμοποίηση αντικειμένων και τη σωστή ανακύκλωση υλικών, καθώς και την ορθή διαχείριση των οργανικών αποβλήτων. Η εκπαίδευση και η ανάπτυξη των ικανοτήτων των τοπικών ομάδων με προσανατολισμό τις πρακτικές προς την κυκλική και βιώσιμη οικονομία έχουν καίρια σημασία και αποτελούν σημεία εστίασης ια αυτόν τον τομέα.

Έργα σχετικά με διαχείριση απορριμμάτων

  • Mediterranean Cleanup – Kαθαρισμοί βυθών από απορρίμματα με τη χρήση αλιευτικών σκαφών (τράτες αλιείας)

    Find out more about the Mediterranean Cleanup in the Ionian Islands
  • Εβδομάδα Γνώσης και Δράσης για τα Απορρίμματα

    περισσότερα
  • Μικρό Πράσινο Σημείο Σινιών

    περισσότερα
View More