Προγράμματα υπεύθυνου τουρισμού - οικοτουρισμός - αειφορία

Ο τουρισμός είναι ο κύριος οικονομικός κλάδος για τα περισσότερα από τα νησιά του Ιονίου και αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την τοπική οικονομία καθενός από τα νησιά. Αλλά καθώς η τουριστική βιομηχανία έχει αναπτυχθεί πολύ και συνεχίζει να επεκτείνεται, ο αντίκτυπος στο τοπίο είναι τεράστιος. Ο μαζικός τουρισμός προκαλεί μεγάλο περιβαλλοντικό φόρτο με πολλούς τρόπους, με προφανέστερον τις επιπτώσεις στο τοπίο και πρόσφατα και τα απόβλητα.

Ο τουρισμός είναι ο κύριος οικονομικός κλάδος για τα περισσότερα από τα νησιά του Ιονίου και αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την τοπική οικονομία καθενός από τα νησιά. Αλλά καθώς η τουριστική βιομηχανία έχει αναπτυχθεί πολύ και συνεχίζει να επεκτείνεται, ο αντίκτυπος στο τοπίο είναι τεράστιος. Ο μαζικός τουρισμός προκαλεί μεγάλο περιβαλλοντικό φόρτο με πολλούς τρόπους, με προφανέστερον τις επιπτώσεις στο τοπίο και πρόσφατα και τα απόβλητα.

Η αδυναμία εφαρμογής των νόμων και των κανονισμών στη χώρα και η αδυναμία του καθεστώτος χρήσης γης, έχουν ως αποτέλεσμα οι παράκτιες περιοχές πλέον να θεωρηθούνται κυρίως ως δυνητικά μέρη για καταλύματα διακοπών και όχι πια ως φύση. Τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν την αποψίλωση των δασών (ή την εκκαθάριση άλλων τύπων βλάστησης), την αποστράγγιση των υδάτινων πόρων για χρήση σε πισίνες και την υπερβολική χρήση τους συνολικά, τη σκόπιμη αλλαγή της τοπικής χερσαίας βιοποικιλότητας, τη θαλάσσια ρύπανση και πολλά άλλα.

Υπάρχουν πολλοί καλοί λόγοι για τους οποίους τα πρότυπα ανάπτυξης πρέπει να αλλάξουν, από την αισθητική έως τις ανάγκες προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Συχνά οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν την ανάγκη να ενεργούν υπεύθυνα, ωστόσο υπάρχει έλλειψη ηγεσίας για την ανάληψη δράσης. Ταυτοχρόνως, σε νησιά όπως η Ιθάκη, η Λευκάδα και η Κεφαλονιά υπάρχει μια πιο φιλική προς το περιβάλλον τουριστική βιομηχανία. Το γεγονός ότι υπάρχει αυξανόμενη ευαισθητοποίηση μεταξύ τμημάτων επισκεπτών των νησιών μπορεί να ενθαρρύνει την έναρξη μιας διαδικασίας αλλαγής. Παρόλο που ο αειφόρος τουρισμός δεν αποτελεί θέμα προτεραιότητας για τα πρώτα χρόνια για το IEF, είναι ένα οριζόντιο θέμα στο οποίο μπορεί κανείς να εργαστεί μέσω διαφορετικών πρωτοβουλιών. Υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες για έναν πιο βιώσιμο τουρισμό σε ολόκληρη την περιοχή. Θα αναζητήσουμε συνεργασίες με επιχειρήσεις και ταξιδιωτικούς πράκτορες, οι οποίοι θέλουν να δώσουν θετικά παραδείγματα και ενδιαφέρονται να υιοθετήσουν βιώσιμες πρακτικές και προγράμματα.

Έργα σχετικά με τον βιώσιμο τουρισμό

  • Χρηματοδοτήσεις της ΕΕ για ένα βιώσιμο μέλλον στα Ιόνια Νησιά

    περισσότερα
View More