Πρόσβαση σε γλυκό νερό- εκστρατείες "χωρίς πλαστικά"

Η Δυτική Ελλάδα είναι ευλογημένη με έντονες βροχοπτώσεις κατά τη διάρκεια του χειμώνα μέχρι και στις αρχές της άνοιξης. Ωστόσο, τα περισσότερα νησιά αντιμετωπίζουν έλλειψη πόσιμου νερού, αν όχι περισσότερα προβλήματα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ακόμη λιγότερο αειφόρο χρήση πόρων και συμβάλλει σε προβλήματα, όπως η διαχείριση αποβλήτων, καθώς καταναλώνεται τεράστιος αριθμός εισαγόμενων εμφιαλωμένου νερού.

Θα αναζητούμε έξυπνες και μικρής κλίμακας λύσεις που μπορούν να παρέχουν στις κοινότητες βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις για την παροχή νερού και οι οποίες μπορούν να κλιμακωθούν.